ۆتب ب ليگاسى تاڭباسى بار ماتەريالدار

ۆتب ب ليگاسى

باسى قاتتى ۆتب

«استانا» باسكەتبول كلۋبى ۆتب بىرىڭعاي ليگاسىنىڭ ءبىرىنشى تۋرىندا ماسكەۋدىڭ تسسكا كومانداسىن قابىلدادى. الاڭ يەلەرى ءا دەگەننەن باسىمدىق تانىتىپ،…