Төле би таңбасы бар материалдар

Төле би

«Төле би» тілден жаңылса…

Соңғы жылдары Қазақстанда қазақ тарихына, ұлт өнегесіне және елі үшін еңбек еткен айтулы тұлғалардың тағылымы мен тағдырына қатысты кинофильмдер…