رىسگۇل قاۋعاباەۆا تاڭباسى بار ماتەريالدار

رىسگۇل قاۋعاباەۆا

ەرەكشە بازار سالىنىپ جاتىر

استانادا جاڭا فورماتتاعى گاسترونوميالىق بازار سالىنىپ جاتىر. قۇرىلىسى ەندى باستالىپ جاتقان بازاردىڭ باسقالاردان ەرەكشەلىگى – ساتىپ العان ازىق-تۇلىك…