رومانس تاڭباسى بار ماتەريالدار

رومانس

جۇرەكتى جاۋلاعان رومانس

بۇگىن  «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ كامەرالىق زالىندا «تارتىمدى رومانس» اتتى كونتسەرت ۇيىمداستىرىلادى. كەش بارىسىندا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن…