Орхон-Енисей жазуы таңбасы бар материалдар

Орхон-Енисей жазуы

Жазу тарихын түгендеген

Тәуелсіз даму жолына түскен Қазақстан әлемдік интеграциялық үрдістерге белсене қатысып, халықаралық бейбітшіл маңызды бастамалар көтерді, әлем…