«مامانداندىرىلعان بالالار ءۇيى» تاڭباسى بار ماتەريالدار

«مامانداندىرىلعان بالالار ءۇيى»

بالالارعا قۋانىش سىيلادى

 «مامانداندىرىلعان بالالار ءۇيى» مەملەكەتتىك كوممۋنالدىق مەكەمەسىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالار مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا كومەك كورسەتۋ ماقساتىندا…