ىرىكتەۋ تاڭباسى بار ماتەريالدار

ىرىكتەۋ

باس قالانىڭ «بارىسى» كىم؟

ەلوردادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ن.ءا.نازارباەۆتىڭ جۇلدەسى ءۇشىن قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى» رەسپۋبليكالىق تۋرنيرىنە…