بەيىمبەت ەرمۇحانوۆ تاڭباسى بار ماتەريالدار

بەيىمبەت ەرمۇحانوۆ

تۇعىرى بيىك تاۋتۇلعا

تۇعىرى بيىك تۇل­عانى تەرەڭ زەرتتەۋ كەزىندە قان­داي تىڭ دەرەكتەر تابىلدى؟ ۇلتى­نىڭ باعىنا تۋعان ازا­مات­­تىڭ قايراتكەرلىگىن قالاي باعالادىق؟ ەل مەن جەر…