بالا ءتىلىنىڭ شىعۋى تاڭباسى بار ماتەريالدار

بالا ءتىلىنىڭ شىعۋى

ەرتە باستان قامدانعان ءجون

قازاقى ادەتىمىزبەن بالانىڭ ءتىلى مەزگىلىندە شىقپاي نەمەسە تەز شيراماي، دامۋىندا كەمشىندىك كورىنسە، «وسە كەلە جەتىلىپ كەتەدى، تۇقىمىمىزدا سونداي» دەپ،…