ارعىنباي بەكبولسىن تاڭباسى بار ماتەريالدار

ارعىنباي بەكبولسىن

ءوتتىڭ، دۇنيە…

ءوتىپ بارا جاتقان جىل قازاق جۇرتىندا جان جادىراتاتىن جاقسى جاڭالىقتار از بولعان جوق. سونىمەن بىرگە، كوڭىلگە كىربىڭ تۇسىرەتىن وقيعالار دا كەزدەس­تى.…