سۋ بۇرقايدى مامىردا

0 132

1264571855

استانا قالاسىنداعى سۋبۇرقاقتار ءداستۇر بويىنشا 1 مامىردان باستاپ ىسكە قوسىلادى.

بۇگىندە قالادا 36 كەشەنگە بىرىكتىرىلگەن 120 سۋبۇرقاق بار. ەلوردامىزدىڭ كوركىن اشاتىن سۋبۇرقاقتارعا «استانا-زەلەنستروي» اق قىزمەت كورسەتەدى. اتالمىش كاسىپورىن ماماندارى قازىرگى كەزدە سۋبۇرقاقتاردى دايىنداۋدا تىنىمسىز جۇمىس جۇرگىزۋدە.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

two × 4 =