Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және шығару бойынша қызмет көрсетуге Жария шарт

0 53

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Нұр-Сұлтан қаласының Әділет департаментінде тіркелген «Clean City NC» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Қызмет беруші деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Ж.Қ.Сайқатовтың тұлғасында (БСН 170240019020) және бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын үй-жайдың меншік иесі/жалдаушысы (жеке тұрғын үй, пәтер, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жатақханадағы бөлме), екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, Қызмет беруші мен «Нұр-Сұлтан қаласының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ арасында жасалған 2017 жылғы «26» мамырдағы №1 қабылданған өзара міндеттемелер туралы шартты назарға ала отырып және Нұр-Сұлтан қаласы Мәслихатының 2017 жылғы 20 шілдедегі №166/21-VI шешімімен, сондай-ақ ҚР Экологиялық Кодексінің 283-бабымен бекітілген Нұр-Сұлтан қаласының аумағын абаттандыру қағидаларының 71-тармағын, 71-1-тармағын, 80-тармағының 3-тармақшасын басшылыққа ала отырып, төмендегілер туралы қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және шығару бойынша қызметтер көрсетуге арналған осы Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

 

Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) «Қатты тұрмыстық қалдықтар», «ҚТҚ » – қатты нысандағы коммуналдық қалдықтар;

2) «Коммуналдық қалдықтар» – елді мекендерде, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы мен түзілу сипаты бойынша оларға жақын өндіріс қалдықтары;

3) «Сұйық қалдықтар» – сұйық түрдегі кез келген қалдықтар;

4) «Ірі габаритті қоқыс» – өзінің тұтыну қасиеттерін жоғалтқан және өзінің мөлшері бойынша арнайы қоқыс жинайтын машиналармен тасымалдау мүмкіндігін болдырмайтын тұтыну және шаруашылық қызметінің қалдықтары (тұрмыстық техника, жиһаз және т.б.);

5) «Қоқыс шығарушы ұйым» – коммуналдық қалдықтарды мамандандырылған көлікпен шығаруды жүзеге асыратын ұйым;

6) «Құрылыс қоқысы» – ғимараттарды немесе құрылыстарды немесе жекелеген конструкторлық элементтерді бөлшектеу (бөлшектеу) процесінде, сондай-ақ құрылыс-монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарын орындау кезінде пайда болған қоқыс;

7) «Тариф» – ҚТҚ-ның 1 текше метрін (м3) қайта өңдеу, орналастыру (көму), қалдықтарды жинау орындарынан сақтау пункттеріне әкету құны;

8) «ҚТҚ шығару» қызметіне ақы төлеу мөлшері» – көрсетілетін қызметті беруші белгіленген тәртіппен бекіткен қолданыстағы тарифке, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы № 90/11-V шешімімен бекітілген Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ҚТҚ түзілу және жинақталу нормаларына (бұдан әрі – ҚТҚ түзілу және жинақталу нормалары) сәйкес белгіленген қызметке ақы төлеу құны);

9) «Контейнерлік алаң (қоқыс жинағыш)» – тұрғын үйлерде/әкімшілік ғимараттарда (оның ішінде тұрғын емес үй-жайларда) орналасқан үй-жайлардың меншік иелері/жалдаушылары қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жалпы нүкте (қалдықтарды жинаудың орталықтандырылған жүйесінің бөлігі).

 

  1. Шарттың мәні

1.1. Осы Шарттың мәні көрсетілетін қызметті берушінің ҚТҚ жинау, әкету, кәдеге жарату, қайта өңдеу және көму жөніндегі ақылы қызметтерді (бұдан әрі – Қызметтер) оларды жинақтау үшін бөлінген орындардан (контейнерлік алаңдардан) көрсетуі және шарт талаптарына сәйкес тұтынушының көрсетілген қызметтерге ақы төлеуі болып табылады.

1.2. Қызмет беруші қоқыс шығарушы ұйым бола отырып, Нұр-Сұлтан қаласының аумағынан коммуналдық қалдықтарды шығару жөніндегі қызметтерді жеткізушіні анықтау бойынша жеңіп шыққан тендердің нәтижелері негізінде уәкілетті органдар бекіткен учаскелерде тұтынушыға қызмет көрсетеді.

 

  1. Есеп айырысу тәртібі мен шарттары

2.1. Қызметке ақы төлеу мөлшері жергілікті өкілді орган белгілеген тарифтің өзгеруіне сәйкес белгіленеді және өзгертіледі.

2.2. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу үй-жайда (пәтерде, үйде) нақты тұратын адамдардың саны есебінен не үй-жайда тіркелген адамдардың саны есебінен (егер ішкі істер органдарының немесе жергілікті атқарушы органның деректері бойынша үй-жайда тұратын адамдардың көп саны тіркелген жағдайда), айына бір адамға ҚТҚ әкету үшін төлем мөлшеріне сәйкес жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті беруші үй-жайда нақты тұру туралы деректер бойынша бұрын белгіленгеннен көп адамдардың тіркелу фактісін анықтаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші тіркелген адамдардың саны бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, әкету, кәдеге жарату, қайта өңдеу және көму үшін төлемді қайта есептеуді жүзеге асырады.

2.3. ҚТҚ шығару үшін төлем есеп айырысу шотына аудару немесе қызмет берушінің кассасына ақшалай қаражатты енгізу жолымен қызмет көрсетуші ұсынған төлем құжаттары бойынша есеп айырысу айынан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

2.4. Тұтынушы және/немесе онымен бірге тұратын адамдар уақытша болмаған жағдайда, еркін нысанда тиісті өтініш және растайтын құжат (уақытша тұратын жері бойынша тіркелгені туралы анықтама, емдеу мекемесінің анықтамасы, жұмыс орнынан анықтама, санаторийлік-курорттық жолдама, қонақ үйде тұрғаны үшін төлем туралы түбіртек және т.б.) берілген жағдайда, қызмет үшін ақы алынбайды. Көрсетілген мән-жайлар Тұтынушы өтініш берген сәттен бастап төлемді қайта есептеу үшін назарға алынады.

  1. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

3.1.  Тұтынушының құқығы бар:

3.1.1. «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес ҚТҚ уақтылы шығаруға.

3.1.2. Тарифтерді қолдану және қызметтерге ақы төлеу мөлшері туралы ақпарат алуға;

3.1.3. Қызмет көрсетушінің қызмет көрсетудегі анықталған кемшіліктерді ақылға қонымды мерзімде жоюға;

3.1.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалатын мөлшерде және тәртіппен қызмет көрсету кезінде қызмет берушінің кінәсінен тұтынушының денсаулығына және/немесе мүлкіне келтірілген залалдар мен зиянды толық көлемде өтеуге;

3.1.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оның құқықтары бұзылған жағдайда сот арқылы қорғалуға құқығы бар.

3.2. Тұтынушы міндетті:

3.2.1. Осы Шартта белгіленген мерзімде қызметтерге уақтылы және толық көлемде ақы төлеу;

3.2.2. Көрсетілетін қызметті берушіге келу тәртібімен «ҚТҚ шығару» қызметіне ақы төлеу мөлшерін қайта есептеуге әкеп соғатын кез келген өзгерістер туралы, оның ішінде тұрғын үй-жайда (пәтерде, үйде және т. б.) тұратын адамдардың саны өзгерген жағдайда ақпаратты уақтылы ұсыну.);

3.2.3. Көрсетілетін қызметті берушінің өкіліне тұрғын үйде тұратындардың нақты санын анықтау үшін қажетті қолжетімділікті және жағдайларды қамтамасыз ету;

3.2.4. Жылжымайтын мүлікпен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалған жағдайда тұрып жатқан тұрғын үй-жайынан шыққан күнге дейін немесе жалға алынған тұрғын үйден шыққан жағдайда Қызмет берушімен толық есеп айырысуды жүргізу;

3.2.5. Одан пайда болған ҚТҚ контейнерлік алаңдарға жинау;

3.2.6. Сұйық қалдықтарды, құрылыс қоқыстарын, топырақты, ірі көлемді қоқыстарды, металл сынықтарын, ағаш үгінділерін, жапырақтарды, бұтақтарды қоқыс жинағыштарға төгуге жол бермеу;

3.2.7. ҚТҚ және өзге де қоқыстарды бұл үшін белгіленбеген орындарда (контейнерлік алаңдардан басқа) жинауға, сондай-ақ оларды жерге көмуге, контейнерлерде, аулаларда және көшелерде өртеуге, өзге де кәдеге жарату тәсілдеріне жол бермеу;

3.2.8. Сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қоқыс жинағыштарға және контейнер алаңдарының қоршауларына ұқыпты қарау;

3.2.9. Мамандандырылған техниканың контейнерлік алаңдарға кедергісіз кіруін қамтамасыз ету;

3.2.10. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

 

  1. Қызмет берушінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қызмет берушінің құқығы бар:

       4.1.1. Тұтынушыдан қызметтер үшін төлемді уақтылы және толық көлемде алуға және төлемдерді төлеу мерзімдері бұзылған жағдайда шартта көзделген шараларды қабылдауға;

4.1.2. Тұтынушы шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу мерзімдерін бұзған жағдайда, қызмет беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес берешек сомаларын және айыппұл санкцияларын өндіріп алуға құқылы.

4.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылатын қызметтерге арналған тарифті, сондай-ақ Шарттың 3.2.2.т. көрсетілген жағдайлар анықталған жағдайда «ҚТҚ шығару» қызметіне ақы төлеу мөлшерін өзгертуге.

4.2. Қызмет беруші міндетті:

4.2.1. Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасымен келісілген кесте бойынша оған бекітілген учаскелерді ҚТҚ-дан жоспарлы-тұрақты тазартуды жүзеге асыру;

4.2.2. Контейнерлерден қоқыс тасушыға түсіру кезінде шашылып қалған қоқыстарды тазалауды жүргізу;

4.2.3. Қозғалыс схемасымен және өзгерген пайдалану шарттарына сәйкес маршруттық кестелерді жасау және түзету;

4.2.4. Контейнерлерді сақтау мақсатында ҚТҚ тиеу кезінде жабдыққа ұқыпты қарау;

4.2.5. Бірыңғай есеп айырысу орталығы (БЕО) арқылы тұтынушыға ҚТҚ шығарғаны үшін төлем құжаттарын қызмет көрсетілген айдан кейінгі айдың 15-не дейін ұсыну;

4.2.6. Нақты тұратын адамдардың саны туралы мәліметтерге сәйкес қызмет көрсеткені үшін төлемдерді есептеу;

4.2.7. Тұтынушыны ҚТҚ шығару тарифтерінің өзгеруі, сондай-ақ ҚТҚ шығару шарттарының өзгеруі туралы олар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында немесе көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында жариялау арқылы хабардар ету (https://ccnc.kz/);

4.2.8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

 

  1. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Көрсетілетін қызметті беруші мен тұтынушы өзінің шарттық міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

5.2. Қызметтерді уақтылы төлемеген кезде тұтынушы көрсетілетін қызметті берушіге өсімпұл төлейді. Өсімақы есептеу есепті айдан кейінгі айдың 26-күнінен бастап әрбір кешіктірілген күн үшін төленбеген соманың 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ төленбеген соманың 10% – ынан аспайтын мөлшерде жүргізіледі.

5.3. Айыппұл санкцияларын төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

 

  1. Дауларды қарау тәртібі

6.1. Шарт бойынша даулар туындаған жағдайда Тараптар оларды сотқа дейін реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

6.2. Туындаған даулар бойынша келісімге қол жеткізілмеген кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуге тиіс.

Бұл ретте шарт бойынша берешекті өндіріп алу туралы сот даулары Қызмет көрсетілетін тұтынушының жылжымайтын мүлік объектісінің орналасқан жері бойынша қарауға жатады.

6.3. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің ережелеріне, Нұр-Сұлтан қаласының аумағын абаттандырудың қолданыстағы ережелеріне және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қаралады.

 

  1. Шарттың қолданылу мерзімі

7.1. Шарт бұқаралық ақпарат құралдарында не көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді (https://ccnc.kz/) және тұтынушы үшін ҚТҚ шығару бойынша қызмет көрсетуді бастау.

7.2. Шарт » Нұр-Сұлтан қаласының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-мен жасалған 2017 жылғы «26» мамырдағы №1 қабылданған өзара міндеттемелер туралы шарт тоқтатылған күнге дейін қолданылады, ал соңғысы ұзартылған жағдайда сол мерзімге ұзартылған болып есептеледі.

 

  1. Форс-мажор жағдайлары

8.1. Тараптар шарт жасасқаннан кейін туындаған және Тараптар болжай алмаған, ақылға қонымды тәсілдермен алдын ала алмаған еңсерілмейтін күш жағдайларының (дүлей құбылыстар, апаттар, төтенше жағдай режимін енгізу және т.б., бұдан әрі – «Форс-мажор») әрекеті салдарынан Шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.2. Форс-мажор жағдайлары басталған кезде Тараптар форс-мажор жағдайларының әрекетіне ұшыраған тарап екінші Тарапты форс-мажор жағдайларының басталғаны туралы дереу хабардар еткен және олардың қолданылуы тоқтатылған кезде Шарт талаптарының орындалуын қайта бастаған жағдайда шарттық міндеттемелерді сақтамағаны үшін материалдық жауапкершіліктен босатылады.

8.3. Форс-мажордың мән-жайларын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы куәландыруға тиіс.

 

  1. Ерекше шарттар

9.1. Жария шарт жасасу кез келген қызмет түрін жүзеге асыру процесінде ҚТҚ-ның тұрақты қалыптасуымен, ҚТҚ-ны уақытылы кәдеге жарату қажеттілігімен және белгіленбеген жерлерде ҚТҚ-ның заңсыз тасталуын болдырмаумен және олардың қоршаған табиғи ортаға теріс әсерін болдырмаумен негізделген.

9.2. Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес жария шарт болып табылады.

Пікір жазу

Почтаңыз жарияланбайды

1 × 4 =