«Астана ақшамы»
Ел жүрегі – елорда шежіресі

Астаналық ардагерлер активі

0 155

Қала әкімдігінде астаналық ар­да­­гер­лер Елбасы Нұрсұлтан На­з­ар­­­­ба­­евтың «Қазақстан – 2050» Ст­ра­те­гия­сы:­ қа­лып­тас­қан­ мем­­ле­­­кеттің жаңа сая­си бағыты» атты Жол­дауына байланыс­ты­ ой бөлісті.

Астаналық ардагерлер кеңесінің ак­ти­ві­не ­рес­пуб­ликалық ардагерлер­ ке­­ңе­сі­нің тө­­ра­ға­­сы, ҚР Парламент Мәжі­лі­сі­нің де­пу­таты Қай­ыр­бек­ Сүлейменов және қала­ әкімінің орынбасары Аи­да­ Ба­лае­ва қа­тыс­ты­

2050 жыл – жай бейнелі дата емес, бұл­ бү­­­­­гін­­де­­ әлемдік қауымдастық бағдар ұс­тап­­­­ отыр­­ған­ нақ­ты мерзім екенін ескере ке­­ле,­ рес­пуб­ли­ка­лық­ ардагерлер кеңесінің тө­­­ра­ғасы: «Қа­зақ­стан­ – 2050 жылға қарай әлем­­­нің­ ең дамыған отыз­ елінің қатарында бо­­­лу­­ға тиіс. Біздің бас­ты­­ мақсатымыз – әлеу­­мет­тік­ қауіпсіздік жә­не­ аза­мат­та­ры­­мыз­­дың ба­қуат­ты­ғы. Бұл – қо­ғам­да­ғы­ тұ­­рақ­­ты­­лық­­тың­­ ең жақсы кепілі» деді.

Расында да, Елбасымыз жаңа Жолдауын­да­­­ әлеу­мет­тік мәселелерге ерекше тоқ­тал­ды.­­ Елі­міз­­ тәуелсіздік алған жылдардан бе­рі­ қол­ жет­кен жетістіктерді тілге тиек ет­кен­ Қ.­ Сү­­лей­­ме­нов­ республикамыздың бар­лық ар­­да­­гер­лері аты­нан Жолдауда бел­гі­ленген тапсырмаларды орын­дауға бір кі­сі­дей ат­са­­лысуға шақырып, осы­­ саяси ма­ңыз­ды құ­­жат­ты бірауыздан қол­дай­тын­дық­­та­рын жет­кізді.

Бүгінгі таңда Астанада 55 мыңнан ас­там­ ар­­­да­­гер­ бар. Олардың дені – кешегі Ұлы­ Отан­­­ со­ғы­сы­нан кейінгі өмірдің қиын­ды­ғын ба­­­сы­­­нан­ өткергендер. «Өздеріңіз бі­ле­сіздер, со­ғыстан кей­ін нан тапшы, мек­тепке киетін киім­нің өзі жұпыны бол­ды. Сондықтан да,­ қазіргі кездегі ар­да­­гер­лер­дің­ Елбасы Нұр­сұл­тан Әбішұлы На­зар­­бае­вқа алғыстан бас­қа­ айтары жоқ», – деді қа­­ла­лық ардагерлер ке­ңесінің төрағасы Бе­кен­ Әлім­жанов.

Басқосу барысында жиналғандар өз бой­­ы­­мыз­­­­­да және балаларымыздың бойын­да­ жаңа қа­зақ­стандық патриотизмді тәр­би­е­леуіміз ке­рек­тігін баса айтты. Өйт­ке­ні, бұл ең ал­дымен елге және оның игі­лік­те­ріне деген мақ­­таныш се­зімін ұялатады.

Гүлбаршын ӨКЕШҚЫЗЫ

Пікір жазу

Почтаңыз жарияланбайды