استانا قالاسى كۇنiنە وراي ۇيىمداستىرىلعان اكتسيا اياسىندا 310 قالا تۇرعىنى 120 ليتر قان تاپسىردى. وسىنىڭ ارقاسىندا 75 ادامنىڭ ءومiرiن قۇتقارۋعا بولادى.

0 73

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

5 × 3 =