Astana Marathon – قايىرىمدىلىق جارىسى

0 29

Astana Marathon 2021 جۇگىرۋ جارىسىنا بيىل قازاقستاننىڭ 45 قالاسىنان اۋەس­قوي سپورتشىلار قاتىستى. بۇل رەكوردتىق كورسەتكىش بولدى. مارافون جولىنا شىققان ەڭ جاس قاتىسۋشى – 18 جاستا، ەڭ ۇلكەنى 76 جاستا بولدى. جارىسقا قر پارلامەنتى سەناتىنىڭ توراعاسى ماۋلەن اشىمباەۆ، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ، قر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى اقتوتى رايىمقۇلوۆا، سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى مەن ولاردىڭ ارىپتەستەرى، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى، كاسىبي سپورتشىلار مەن اۋەسقويلار قاتىستى.

image-27-09-21-10-22-9
image-27-09-21-10-22-8
image-27-09-21-10-22-7
image-27-09-21-10-22-6
image-27-09-21-10-22-5
image-27-09-21-10-22-4
image-27-09-21-10-22-3
image-27-09-21-10-22-2
image-27-09-21-10-22-1
image-27-09-21-10-22
previous arrow
next arrow

 مارافون جارىسىنا قاتىسقان نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كولگىنوۆ سپورت مەرەكەسىنە اينالعان ءداستۇرلى شارا تۋرالى ءوز ويىن ءبىلدىردى. «Astana Marathon – اۋەسقوي جەلاياقتار مەن سپورتپەن شۇعىلداناتىندار اراسىندا تانىمال شارا. قالا تۇرعىندارىنا ارناپ سپورتتىق ءىس-شارانى ۇيىمداستىرىپ جاتقانىمىزعا قۋانامىز. سەبەبى ەكپە العان تۇرعىنداردىڭ سانى ارتىپ، قالا قالىپتى ءومىر ىرعاعىنا ورالىپ جاتىر. جارىسقا ۆاكتسينا العان تۇرعىندار قاتىستى. جۇگىرۋ اۋماعىنا Ashyq جوباسى ەنگىزىلدى.

مارافونعا جاستاردىڭ دا، ەرەسەك تۇرعىنداردىڭ دا قاتىسقانى قۋانتادى. قاتىسۋشىلار اراسىندا رۋحى مىقتى جاندار – ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار تۇرعىندارىمىز، شەتەلدەن كەلگەن قوناقتار جانە العاش رەت قاتىسقاندار بار. Astana Marathon-2021 ەكى قاشىقتىق بويىنشا وتەدى: 42.2 كم جانە 10 كم. قازىرگى مارافون 2019 جىلى World Athletics ۇيىمى بەرگەن «قولا» ستاتۋسىنا يە.
مارافوندا ەڭ باستىسى – مارەگە ءبىرىنشى بولىپ كەلۋ ەمەس، ءىس-شارانىڭ وزىنەن ءلاززات الۋ. ويتكەنى جۇگىرۋ جانە ۇنەمى سپورتپەن شۇعىلدانۋ دەنساۋلىققا وڭ اسەر ەتىپ، يممۋندىق جۇيەنى نىعايتادى. ءاربىر قاتىسۋشى – جەڭىمپاز، ويتكەنى تاباندىلىق پەن جاتتىعۋدىڭ ارقاسىندا كەدەرگىلەردى ەڭسەرە الدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بۇقارالىق سپورتقا ەرەكشە كوڭىل بولەمىز: قالا تۇرعىندارىنىڭ ءتۇرلى سپورتپەن شۇعىلدانۋى ءۇشىن ءتيىستى سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدار اشىپ، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىنە قولداۋ كورسەتىپ جاتىرمىز. ەلوردانى سپورتتىق كلاستەرى جاقسى دامىعان قالا دەپ اتاۋعا بولادى.
Astana Marathon-2021 – قايىرىمدىلىق شارا. بيىل جينالعان قاراجات ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالارعا ارنالعان جابدىقتار ساتىپ الۋعا جۇمسالادى. بۇعان دەيىن Astana Marathon ۇيىمداستىرۋشىلارى قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى ءۇشىن 37 ملن تەڭگەدەن استام قاراجات جينادى» دەدى ەلوردا اكىمى.
كلاسسيكالىق مارافوندا، ياعني 42,2 كم جۇگىرۋ جارىسىندا وزبەكستاننىڭ انگرەن قالاسىنان كەلگەن ۆلاديسلاۆ مامەدوۆ (02:24:17) ءابسوليۋتتى چەمپيون اتاندى. الماتىلىق دانيار ورمانعالي ەكىنشى ورىنعا (02:24:18), بىشكەكتەن كەلگەن يليا تياپكين ءۇشىنشى ورىنعا يە بولدى (02:24:23). ايەلدەر اراسىنداعى باسەكەدە قىرعىزستاننىڭ جالال-اباد قالاسىنىڭ وكىلى گۇلشانا ساتاروۆا (02:35:00) چەمپيون اتاندى. ەكىنشى ورىندى وزبەكستان سپورتشىسى سابينا تالاچەۆا باعىندىرسا، ۇزدىك ۇشتىكتى الماتىلىق ولگا بوگومولسكايا تۇيىندەدى.
ال 10 كيلومەترگە جۇگىرۋدە الماتىلىق راحىمجان كەلمانوۆ پەن تاتيانا نەروزناك استانالىق مارافوننىڭ جەڭىمپازى اتاندى.

پىكىر جازۋ

پوچتاڭىز جاريالانبايدى

5 × 3 =