31 قاڭتار 2019 كۇنى جاريالانعان ماتەريالدار

31 قاڭتار 2019

سپارتاكياداعا كىم بارادى؟

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سپارتاكياداسىنا قاتىساتىن استانالىق بوكسشىلاردىڭ ەسىمى بەلگىلى بولدى. كەشە ق.مۇڭايتپاسوۆ اتىنداعى سپورتقا دارىندى…

گيمناستشىلار باسەكەگە تۇسەدى

كەشە استانادا جاستار اراسىندا كوركەم گيمناستيكادان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ چەمپيوناتى جالاۋىن كوتەردى. ءدۇبىرلى دودادا جەكەلەگەن باعدارلامادا جانە…