«استانا اقشامى»
ەل جۇرەگى – ەلوردا شەجىرەسى

اقپاراتتار اعىنى

استانا - 16 قازان
0° C 0° C

ازداعان قار ۇشقىندايدى

0° C

ۆاليۋتا باعامى

اقش دوللارىەۆرورەسەي ءرۋبلى

ساكەننىڭ «سىر ساندىعى»

15 قازان – قازاقتىڭ ارداقتى پەرزەنتى، اقىن، جازۋشى، قايراتكەر ساكەن سەيفۋلليننىڭ تۋعان كۇنى. وسىعان وراي، استاناداعى ونىڭ اتىنداعى مۋزەيدە سالتاناتتى شارا ءوتتى. ءدۇيىم جۇرتقا ورتاق مەرەيلى كۇن ارداقتى اقىننىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويىپ، رۋحىنا تاعزىم ەتۋدەن باستالدى. داناگوي قارتتار مەن اقىننىڭ تۋىس­تارى ۇلى تۇلعا تۋرالى ەستەن كەتپەس ەستەلىكتەرىمەن…

كولىك كارتاسى: وزىق ۇلگىنىڭ ولقىلىقتارى

پرەزيدەنت جولداۋىندا ۇكىمەتكە «تسيفرلى قازاق­ستان» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ جايى جۇكتەلگەنى بەلگىلى. ونىڭ اياسىندا يگى باستامالار باستاۋ الدى. سولاردىڭ ءبىرى – قوعامدىق كولىكتەردەگى جولاقىنىڭ جاڭا جۇيەگە ءوتۋى جۇرت اراسىندا قىزۋ تالقىلانعان ەدى. بۇگىندە جۇرت پايدالانىپ جۇرگەن ەلەكتروندى كولىك كارتاسى مەن ەلوردالىقتار ءجيى قولداناتىن «Astra Bus» قوسىمشاسىندا…

اللو، «استانا اقشامى»!

كۇلاندا توقتاسىنقىزى، زەينەتكەر: – جاقىندا استاناعا كوشىپ كەلىپ ەدىم. قازىر جەتپىسكە تاقاپ قالدىم. جاس كەزىمنەن بەرى تىزەم اۋىرادى. كارىلىك قوسىلىپ، ءتىپتى بۋىن-بۋىنىم سىرقىرايدى. ەم ىزدەپ، بىرنەشە قالانىڭ اۋرۋحاناسىنا باردىم. بىراق ەش ناتيجە شىقپادى. بۇگىندە جاستاردىڭ وزىندە دە مۇنداي ماسەلە از ەمەس. استانادا وسى سىرقاتتى ەمدەيتىن اۋرۋحانا بار ما؟ بۇل…

ومبىدا جولى بولمادى

استانانىڭ «بارىس» حوككەي كلۋبى ومبىنىڭ «اۆانگارد» كومانداسىنان جەڭىلدى. كەزدەسۋ قۇرلىقتىق حوككەي ليگاسى اياسىندا ومبىلىقتاردىڭ ۋاقىتشا الاڭى «بالاشيحا» مۇز سارايىندا ءوتتى. ويىن 5:3 ەسەبىمەن «اۆانگاردتىڭ» جەڭىسىمەن اياقتالدى. «بارىس» – قازىر شىعىس كونفەرەنتسياسىندا 20 ۇپايمەن 7-ورىندا. ەندى 16 قازان كۇنى وسى توپتىڭ كوشباسشىسى ەكاتەرينبۋرگتىڭ «اۆتوموبيليست»…

33 مەدال ەنشىلەدى

جاكارتا قالاسىندا وتكەن پارا ازيا ويىندارىندا قازاقستان جالپى 33 مەدال ەنشىلەدى. ەل قورجىنىنا 5 التىن، 15 كۇمىس جانە 13 قولا جۇلدە ءتۇستى. بۇل ايتۋلى دودادا 4 سپورتشىمىز العاش رەت جۇلدەگەر اتاندى. سونداي-اق ۆولەيبولشىلار كوماندالىق ويىندا ءبىرىنشى رەت قولا مەدالعا قول جەتكىزدى. ءىىى پارا ازيا ويىندارىنا الەمنىڭ 43 ەلىنەن 3 مىڭنان اسا سپورتشى قاتىستى.…

جامبىل مەكتەبىندەگى جاپون ءادىسى

بيىلعى وقۋ جىلىنان باستاپ قالاداعى جامبىل جاباەۆ اتىنداعى №4 مەكتەپ-گيمنازياسى وقۋشىلاردى دۇرىس تاماقتاندىرۋ بويىنشا جاپون تەحنولوگياسىن تاجىريبە تۇرىندە ەنگىزىپتى. بۇل ءادىس كۇنشىعىس ەلىندە كەڭ قانات جايعان. ونىڭ ارتىقشىلىعى: بىرىنشىدەن، بالا ىستىق تاماق ىشەدى; ەكىنشىدەن، دۇرىس تاماقتانادى; ۇشىنشىدەن، وقۋشىنى ەڭبەككە باۋليدى. مىنە، جاڭا وقۋ جىلى…

تازالىق – قالا ايناسى

قالا تازالىعىن ساقتاۋدا قوقىس جاشىكتەرى مەن كونتەينەرلەردىڭ وزىندىك ماڭىزى بار. قوقىس جاشىكتەرى سان قىرلى وسى رەتتە استانا كوشەلەرىندەگى كوزگە كورىنە بەرمەيتىن قوقىس ءجا­شىكتەرىنىڭ دە بەلگىلى ءبىر مولشەردە حالىقتى تازالىقتى ساقتاۋعا، مادەنيەتتىلىككە شاقى­رىپ تۇرعانى داۋسىز. دەگەنمەن تەك قولداعى ارتىق زاتتى تاستايتىن كەزدە بولماسا، ونداي جاشىكتەر كوزگە…

ىنتىماققا ۇندەدى

«حان شاتىر» ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا استانا قالاسىنىڭ قوعامدىق دامۋ ىستەرى باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن قازاقستان ستۋدەنتتەرىنىڭ اليانسى ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ جاستار قاناتى كۇندەرىن اتاپ ءوتتى. شارا اياسىندا قاتىسۋشىلار ءتۇرلى ۇلىستىڭ مادەنيەتى جانە ونەرىمەن تانىسىپ، تاقىرىپتىق سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى. نەمىس قاۋىمى باۆارلىق بي بيلەپ شىقسا، پولياكتاردىڭ…

كوپ وقىلعان ماقالا

جاڭالىقتارعا جازىلۋ